Na tej strani morda najdete odgovor na vaše vprašanje ali pa se le nekaj novega naučite. Objavljamo aktualne teme, vprašanja, spremembe zakonodaje, sodne prakse ter naša razmišljanja. Če med objavami ne najdete tistega kar vas zanima, nas kontaktirajte, se dogovorite za srečanje z nami in skupaj najdemo pravi odgovor.

separator-3

Sprememba Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)

16. novembra, 2023
Državni zbor je na seji dne 7. 11. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), ki je bil v Uradnem listu objavljen 15.11.2023 in je pričel veljati dne 16.11.2023. Novela zakona prinaša kar nekaj novosti na področju delovnih razmerij, ki jih bomo sistematično obdelali v nadaljevanju tega bloga. Beri naprej

Zahtevek za povračilo škode zaradi naravnih nesreč

8. avgusta, 2023
Ste bili zaradi naravne nesreče oškodovani in ne veste kako se lotiti zahtevka za povračilo škode? Ne sprašujte se, vprašajte nas! Beri naprej

Poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo kot skupno premoženje

19. maja, 2023
Skupno premoženje so vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze oziroma življenjske skupnosti. Skupno premoženje je tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja. Beri naprej

Kratek vodič ob nakupu nepremičnine

15. novembra, 2022
Na kaj vse je potrebno biti pozoren pred nakupom in pri sklepanju pogodbe za nakup nepremičnine? Beri naprej

Zaseg vozila

30. septembra, 2022
V praksi je opaziti porast zasegov vozil s strani policije, predvsem zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ali veste, da postane vaše vozniško dovoljenje neveljavno, če v predvidenem roku, ki je naveden na zdravniškem spričevalu oz. Do datuma veljavnosti, ki je naveden na samemu vozniškem dovoljenju (dokumentu), ne opravite naložene obveznosti in pridobite novo vozniško dovoljenje pri upravni enoti? Beri naprej

Pravni vidiki Alzheimerjeve bolezni

21. septembra, 2021
21. september je Svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, zato se nam zdi pomembno, da spregovorimo tudi o pravnih posledicah te bolezni, ki postopoma spremeni osebnost obolele osebe in katera vsak dan bolj postaja problem sodobne družbe. Beri naprej

Najem poslovnih prostorov

17. septembra, 2021
Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) , ki je pričel veljati 19. 6. 2021 je v celoti razveljavil Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) . To v prvi vrsti pomeni manj omejitev in več odgovornosti pri sklepanju ustrezne pogodbe. Beri naprej

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

30. marca, 2021
Splošni pogoji poslovanja so dejansko pogodbeni pogoji in posledično pogodba med potrošnikom in podjetjem, zaradi česar morajo vsebovati vse bistvene obveznosti obeh pogodbenih strank. Splošni pogoji potrošnika zavezujejo le, če je bil pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z njihovim celotnim besedilom. Beri naprej

Odvzem vozniškega dovoljenja v kazenskem postopku

15. januarja, 2021
Poleg postopka začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ki sta urejena v Zakonu o prekrških (ZP-1), v slovenski pravni ureditvi poznam še ukrep prepovedi vožnje motornega vozila in ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, ki sta urejena v Kazenskim zakonikom (KZ-1). Beri naprej

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja

17. decembra, 2020
Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja Vozniku, ki v obdobju dveh let doseže ali preseže 18 kazenskih točk[1] oziroma voznik začetnik 7 kazenskih točk[2] v cestnem prometu, sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk. Beri naprej

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja

20. novembra, 2020
Do začasnega odvzema vozniškega dovoljenja pride, če je podan utemeljen sum, da je storilec, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, storil prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena. Beri naprej

Povračilo stroškov zdravljenja v Sloveniji

11. septembra, 2020
Oseba – pacient, ki se je zaradi nujnosti zdravstvene obravnave (posega) odločil za samoplačniško obravnavo je (lahko) upravičen do povračila stroškov iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Beri naprej