Na mnoga najbolj zapletena vprašanja se najdejo najenostavnejši odgovori – skozi oči prav(n)ega strokovnjaka. Vedno se najde rešitev, le potrebno jo je začeti iskati.

Vprašanja, spori, dokumenti, sodni postopki – zaupajte jih našim pravnim strokovnjakom! Sodni postopki niso edina, niti vedno najbolj primerna pot za iskanje pravice in zadoščenja.

Ne moremo reševati problemov z enakim razmišljanjem, ki smo ga imeli, ko smo jih ustvarili

 

– Albert Einstein 

separator-3

Naj vam pomagamo

Naša misija

_

Pravo približujemo posameznikom in gospodarskim subjektom. Ker so spremembe edina stalnica v življenju, širimo zavedanje o učinkovitosti preventive. Ne glede na togost predpisov, najdemo praktično in aktualno rešitev, ki jo naše stranke potrebujejo. Odnose, razmerja in poslovanje razumemo in razlagamo v koraku s časom.

Naša vizija

_

Pravno svetovanje in podpora nista namenjena le reševanju konfliktov, temveč morata biti primarno namenjena izogibanju le-teh. Večina vprašanj, situacij in razmerij s katerimi se soočate vsebuje pravno komponento, zato stremimo k razumevanju in poenostavljeni razlagi prava ter strokovni in ažurni podpori našim strankam.

Kaj pa vrednote?

_

Če je tudi vam pomembna zaupnost, stremite k lojalnosti, si želite razumljivosti, z mladostno energijo, potem smo pravi za vas.

odvetniška pisarna Švab

FAQ – Pogosta vprašanja

Š
Kako delujemo?

Stranke do nas lahko pristopijo osebno, preko telefona ali elektronske pošte. Na podlagi predhodno pregledane osnovne dokumentacije ali povzetka zadeve, ki nam ga posreduje stranka pripravimo kratko pravno mnenje, s predlogom za postopanje v zadevi. Z vsako stranko nato opravimo osnovni osebni razgovor, da se vzpostavi ustrezen stik in zaupanje za uspešno medsebojno sodelovanje. Transparentnost je za nas prav tako bistvenega pomena. Vsako stranko sproti nemudoma obveščamo o vsakem koraku v zadevi, vsako pisanje gre v predhoden pregled in potrditev stranki. Bistveno je, da tudi stranka razume svojo zadevo in pravne vidike le-te.

V
Katere vrste storitev ponujamo?

Opravljamo storitve pravnega svetovanja oz. pravne pomoči, zastopanja pravic in pravnih interesov strank pred različnimi uradnimi organi, sodišči, v postopkih pogajanj in drugih izvensodnih razmerjih (npr. poslovna razmerja). Pregledujemo in sestavljamo ustrezne listine, izjave in pravne akte (npr. pogodbe, sporazume, soglasja, tožbe, pritožbe, vloge,…). Z zunanjimi sodelavci (strokovnjaki) zagotavljamo storitve tudi na drugih povezanih področjih, glede na potrebe posamezne stranke.

A
Na kakšen način obračunavamo storitve?

S strankami ob podpisu pooblastila sklenemo pisni dogovor o obračunavanju stroškov oz. naših storitev, katerega vsebina je odvisna od potrebe posamezne stranke. Storitve obračunavamo po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 2/15, 28/18 in 70/22), urni postavki, v pavšalnem znesku ali po uspehu (v % od pridobljenega zneska za stranko). Vsaka stranka je sproti (najmanj 1x mesečno) obveščena o opravljenih storitvah zanjo.

B
Kdo se lahko obrne na nas?

Vsakdo. Na voljo smo posameznikom (fizičnim osebam) in pravnim osebam ne glede na njihov ekonomski položaj, narodnost, raso, spol, jezik, vero, spolno usmerjenost, politično ali drugo prepričanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Mi smo vedno na vaši strani.

Š
Kako delujemo?

Stranke do nas lahko pristopijo osebno, preko telefona ali elektronske pošte. Na podlagi predhodno pregledane osnovne dokumentacije ali povzetka zadeve, ki nam ga posreduje stranka pripravimo kratko pravno mnenje, s predlogom za postopanje v zadevi. Z vsako stranko nato opravimo osnovni osebni razgovor, da se vzpostavi ustrezen stik in zaupanje za uspešno medsebojno sodelovanje. Transparentnost je za nas prav tako bistvenega pomena. Vsako stranko sproti nemudoma obveščamo o vsakem koraku v zadevi, vsako pisanje gre v predhoden pregled in potrditev stranki. Bistveno je, da tudi stranka razume svojo zadevo in pravne vidike le-te.

 

Strankam zagotavljamo tudi elektronski dostop do njihove zadeve ali sodnega spisa preko ustreznega uporabniškega imena in gesla.

V
Katere vrste storitev ponujamo?

Opravljamo storitve pravnega svetovanja oz. pravne pomoči, zastopanja pravic in pravnih interesov strank pred različnimi uradnimi organi, sodišči, v postopkih pogajanj in drugih izvensodnih razmerjih (npr. poslovna razmerja). Pregledujemo in sestavljamo ustrezne listine, izjave in pravne akte (npr. pogodbe, sporazume, soglasja, tožbe, pritožbe, vloge,…). Z zunanjimi sodelavci (strokovnjaki) zagotavljamo storitve tudi na drugih povezanih področjih, glede na potrebe posamezne stranke.

A
Na kakšen način obračunavamo storitve?

S strankami ob podpisu pooblastila sklenemo pisni dogovor o obračunavanju stroškov oz. naših storitev, katerega vsebina je odvisna od potrebe posamezne stranke. Storitve obračunavamo po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 2/15 in 28/18), urni postavki, v pavšalnem znesku ali po uspehu (v % od pridobljenega zneska za stranko). Vsaka stranka je sproti (najmanj 1x mesečno) obveščena o opravljenih storitvah zanjo.

 

Rednim strankam, ki z nami sodelujejo na dnevni, tedenski ravni omogočamo sklenitev pogodbe o dolgoročnem sodelovanju (npr. 1 leto), z obračunom mesečnega pavšalnega zneska, ki vključuje določeno število ur in se nato prilagaja posamezni stranki.

B
Kdo se lahko obrne na nas?

Vsakdo. Na voljo smo posameznikom (fizičnim osebam) in pravnim osebam ne glede na njihov ekonomski položaj, narodnost, raso, spol, jezik, vero, spolno usmerjenost, politično ali drugo prepričanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Mi smo vedno na vaši strani.