Odvzem vozniškega dovoljenja v kazenskem postopku

Odvzem vozniškega dovoljenja v kazenskem postopku

Poleg postopka začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ki sta urejena v Zakonu o prekrških (ZP-1), v slovenski pravni ureditvi poznam še ukrep prepovedi vožnje motornega vozila in ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, ki sta urejena v Kazenskim zakonikom (KZ-1), ter začasni odvzem vozniškega dovoljena v kazenskem postopku, ki je urejen v Zakonu o kazenskem postopku (ZKP).

Prepoved vožnje motornega vozila

Prepoved vožnje motornega vozila je urejena v 48. členu KZ-1 kot stranska kazenska sankcija v primeru storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. Izreče se s pravnomočno obsodilno sodbo, s katero se vozniku prepove vožnjo motornega vozila določene vrste ali kategorije za čas od 6 do 24 mesecev. Čas, prestan v zaporu oziroma v zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, se ne všteva v čas trajanja te kazni.[1] Ta ukrep se lahko izreče tudi osebi, ki ima tuje vozniško dovoljenje.[2] Prepoved vožnje motornega vozila pa se ne izvrši, če sodišče izreče varnosti ukrep odvzema vozniškega dovoljenja.[3]

Z zakonom je določeno, da se mora prepoved vožnje motornega vozila izreči vsakemu vozniku, ki je spoznan za krivega kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom (2. odstavek 323. člena KZ-1), nevarne vožnje v cestnem prometu, ki ima za posledico povzročitev prometne nesreče z najmanj lahkimi telesnimi poškodbami osebe (324. člen KZ-1) ali ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, ki ima za posledico najmanj hudo telesno poškodbo osebe (2. in 3. odstavek 325. člena KZ-1).

Osebi, kateri je bila izrečena prepoved vožnje motornega vozila po izvršitvi sankcije, pridobi nazaj veljavno vozniško dovoljenje ter ji vozniškega izpita ni potrebno ponovno opravljati. Dejansko ima sankcija učinek začasnega odvzema vozniškega dovoljenja po Zakonu o prekrških (ZP-1).

Odvzem vozniškega dovoljenja

Odvzem vozniškega dovoljenja je urejen v 72. členu KZ-1 kot varnostni ukrep v primeru storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. Izreče s pravnomočno obsodilno sodbo, s katero se vozniku odvzame vozniško dovoljenje in prepove opravljanje vozniškega dovoljenja za čas od enega do petih let. Če storilec vozniškega dovoljenja nima, sodišče izreče, da se mu dovoljenje ne sme izdati. Sodišče sme izreči ta ukrep, če spozna, da bi storilčeva nadaljnja udeležba v javnem prometu pomenila nevarnost za javni promet zaradi njegovega obnašanja, osebnih lastnosti ali nesposobnosti za varno upravljanje motornih vozil.[4] Čas, prestan v zaporu ali zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, se ne všteva v čas trajanja tega ukrepa.[5] Po poteku časa, ki ga je določilo sodišče, sme storilec na novo pridobiti vozniško dovoljenje.[6]

Sodišče sme na prošnjo obsojenca odločiti, da sme storilec na novo pridobiti vozniško dovoljenje, če sta potekli dve leti od začetka njegovega izvajanja in če ugotovi, da so prenehali razlogi za izrek tega ukrepa.

V kolikor sodišče izreče ukrep odvzema vozniškega dovoljena ter je po zakonu obvezen tudi izrek prepovedi vožnje motornega vozila, se izvrši le odvzem vozniškega dovoljenja.

Poudariti je potrebno, da lahko državni tožilec ob vložitvi obtožnega predloga predlaga tudi začasni odvzem vozniškega dovoljenja[7], za katerega se smiselno uporabljajo določbe Zakona o prekrških (ZP-1).

Odvzem vozniškega dovoljenja

Kdaj se cestno-prometni prekršek sprevrže v kaznivo dejanje?

 • ko udeleženec v prometu, ki s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzroči prometno nesrečo, v kateri je bila kakšna oseba hudo telesno poškodovana ali umre,
 • ko voznik motornega vozila v cestnem prometu povzroči neposredno nevarnost za življenje ali telo kakšne osebe s tem, da:
  • vozi pod vplivom alkohola z več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali vozi pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ali
  • prekorači hitrost za več kot 30 km/h od dovoljene na območju za pešce, na območju umirjenega prometa ali na območju omejene hitrosti ali za več kot 50 km/h od dovoljene na cesti, ali
  • vozi predrzno ali brezobzirno ali vozi motorno vozilo, ki ga nima pravice voziti, in pri tem:
   • ne upošteva pravil o prehitevanju, prednosti ali varnostni razdalji, ali
   • na cesti, ki ima dva ali več označenih pasov za vožnjo v eno smer, vozi po smernem vozišču, namenjenem vožnji v nasprotni smeri, obrača ali vozi vzvratno ali poskuša tako voziti, ali
   • ne prilagodi hitrosti vožnje na nepreglednih odsekih ceste, v križiščih, pred prehodi za pešce ali ob njih, kolesarskih stezah ali prehodih, prehodih ceste čez železniško progo.

V kolikor vam je bil izrečen katerikoli izmed zgoraj navedenih ukrepov ali pa ste bili morda udeleženi v prometni nezgodi, zaradi katere bo zoper vas uveden sodni postopek (po ZP-1 ali KZ-1) nas kontaktirajte in s tem zavarujte svoje pravice in pravne interese.

Veste kdaj vam policist lahko zaseže motorno vozilo? Kaj če vozilo ni vaše, ga lastnik lahko dobi nazaj?


O zasegu vozila si lahko preberete v naši objavi.

[1] 1. odstavek 48. člena KZ-1;

[2] 3. odstavek 48. člena KZ-1;

[3] 5. odstavek 48. člena KZ-1;

[4] 2. odstavek 72. člena KZ-1;

[5] 3. odstavek 72. člena KZ-1;

[6] 4. odstavek 72. člena KZ-1;

[7] VSL Sklep VII Kp 27603/2016 z dne 7. 3. 2017;

Kdo začasno odvzame vozniško dovoljenje

Ne sprašujte se, VPRAŠAJTE NAS!

1 Comment

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja